Ağabey, e-vleneceği ka-dın yanındayken e-vli ve bir çocuklu olduğunu öğrendi. Yaptığı araştırmada kardeşinin eşi Tuğba ile e-vli olduğunu gören ağabey, Uşak Cumhuriyet Başsa-vcılığı'na başvurarak kardeşinden ş-ikayetçi oldu. S-avcılık s-oruşturma başlattı.