Binde bir olacak olay!  Çok ç-arpıcı detaylar ortaya çıktı