DİĞER ÜLKELERE DE TAVSİYEDE BULUNULDU
DSÖ ekibi ise k-adının izini sürmek için yola koyuldu. Araştırmacılar, teyit edilen ilk Wuhan va-kasından önceki diğer ülkelere de olası koronav-irüs va-kalarının araştırılmasını tavsiye etti. Daha önceki ş-üpheli va-kaların incelenmesinin, v-irüsün erken yayılmasının zaman çizelgesini belirlemeye yardımcı olabileceği aktarıldı.